top of page

ECLIPSE WEDDING es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web www.eclipsewedding.com i regula la recollida i l’ús de dades. Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?

 

L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per ECLIPSE WEDDING / MARTIN IMATGE en qualitat de responsable del tractament. ECLIPSE WEDDING / MARTIN IMATGE és la titular d'aquest lloc web, societat domiciliada a Av. Coprincep de Gaulle N19 Local 1, d'ara endavant "NOM RESPONSABLE".

 

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que (especificar les dades que es recullen i si son expresses, automàtiques o sensibles).

 

Recollim cookies?

 

Si. 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

 

ECLIPSE WEDDING / MARTIN IMATGE podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi part o la seva totalitat:

 

FINALITAT 1:

COOKIES ESSENCIALS:
Aquestes cookies permeten funcions bàsiques com la seguretat, la verificació de la identitat i l'administració de la xarxa. Aquestes cookies no poden ser desactivades.FINALITAT 2:

COOKIES DE MÀRQUETING:
Aquestes cookies s'utilitzen per a fer un seguiment de l'eficàcia de la publicitat per a proporcionar un servei més rellevant i oferir millors anuncis que s'ajustin als teus interessos.

 

FINALITAT 3:
COOKIES FUNCIONALS:Aquestes cookies recopilen dades per a recordar les eleccions que els usuaris fan, per a millorar i oferir una experiència més personalitzada. 

FINALITAT 4:

COOKIES DE ANALITICAS:Aquestes cookies ens ajuden a entendre com els visitants interactuen amb la nostra pàgina web, descobreixen errors i proporcionen millors analítiques generals.

Quant de temps es conservaran les meves dades?

 

ECLIPSE WEDDING / MARTIN IMATGE conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a ECLIPSE WEDDING / MARTIN IMATGE a conservar les seves dades personals, ECLIPSE WEDDING / MARTIN IMATGE conservarà les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

 

A qui passarem les vostres dades?

 

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

a) Encarregats de tractament de ECLIPSE WEDDING / MARTIN IMATGE que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi ECLIPSE WEDDING / MARTIN IMATGE.

b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

c) Altres destinataris: especificar.

 

 

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?

No.

 

 

De quins drets disposeu?

 

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, ECLIPSE WEDDING / MARTIN IMATGE li informa que disposeu dels drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic info@eclipsewedding.com, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat. Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

 

 

Puc retirar el meu consentiment?

 

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits ECLIPSE WEDDING / MARTIN IMATGE deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

 

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

ECLIPSE WEDDING / MARTIN IMATGE li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

 

 

Possibles canvis en la política de privacitat?

 

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

bottom of page